• Vũ Thị Thùy Trang
 • BCH Công Đoàn
 • Phó chủ tịch công đoàn
 • 0942616192
 • kimtaetrang@gmail.com
 • 119D Lý Nam Đế, Thôn 3 - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên - Lý
 • 0989308265
 • thuha.tranquangdieu@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 8 - Ea Kiết - Cư M'gar - Đắk Lắk
Phạm Đình Cận
 • Phạm Đình Cận
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch công đoàn - Tổ trưởng tổ Âm nhạc - Mỹ Thuật - Anh Văn
 • 0913897574
 • dinhcantqd82@gmail.com
 • 119A , Lý Nam Đế - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk