Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 94a/QĐ-QD 20/12/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
Số: 100 /KH-KTNB 07/11/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
Số:97a /KH-QD 28/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong nhà trườn
Số: 01 /QĐ-TQD 20/10/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Hiệu trưởng trường THCS Trần Quang Diệu
Số: 94b /QĐ-QD 20/10/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế làm việc của trường THCS Trần Quang Diệu
Số: 94c /QĐ-TQD 20/10/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Nhà trường và Công đoàn Năm học 2022-2023
Số: 94d/QĐ-QD 20/10/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về Quy tắc ứng xử trong CCVC và học sinh Trường THCS Trần Quang Diệu
Số: 85 /KH-QD 19/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện đổi mới căn bản phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học năm học 2022 - 2023
Số :94/KH-TQD 18/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023
Số: 93a/KH- TQD 15/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Về việc tăng cường các biện pháp an toàn trong trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước
Số: 93/KH-TQD 15/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
Số: 91/QĐ-NQ 07/10/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy trường học Năm học 2022- 2023
Trang 1 / 212»