• Đỗ Thị Huyền
  • Đội TNTP HCM
  • Tổ trưởng tổ KHXH & GDCD - Tổng phụ trách đội-