• Nguyễn Thị Quyên
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên -Toán
Lưu Hùng
 • Lưu Hùng
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên -Tin
 • 0914378789
 • vnpt.luuhung@gmail.com
 • Địa chỉ: buôn đrao - Cư Dliê M'nông - Cư M'gar - Đắk Lắk
H Thanh Ktla
 • H Thanh Ktla
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên -Toán
 • 01676742794
 • hthanhtqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Trĩa - Ea Tul - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hồ Hữu Tùng
 • Hồ Hữu Tùng
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên -Toán
 • 01664280609
 • huutungtl23@gmail.com
 • Địa chỉ: Đội 7 - Ea Kiết - Cư M'gar - Đắk Lắk
Phạm Quang Thái
 • Phạm Quang Thái
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên -Toán
 • 01653000722
 • quangthaitqd@gmail.com
 • Địa chỉ: 35 Nguyển Huy Tự - Tự An - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Phạm Hữu Tân
 • Phạm Hữu Tân
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên -Toán
 • 01693833125
 • huutantqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Trĩa - Ea Tul - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hồ Phi Khanh
 • Hồ Phi Khanh
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ trưởng tổ Toán - Lý - Tin
 • 0972273907
 • phikhanhtqd@gmail.com
 • Địa chỉ: 105 thôn 2 - Eakpam - CưMgar - Đăk Lăk
Phạm Hồng Tuấn
 • Phạm Hồng Tuấn
 • Tổ Toán - Tin
 • Phó hiệu trưởng
 • 01695501649
 • hongtuan1964@gmail.com
 • 17 Phạm Văn Đồng - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk