• Phạm Đình Tuân
 • Tổ Ngữ Văn
 • Phó bí thư đoàn
 • 01683471795
 • phamtuanpgd86@gmail.com
 • Địa chỉ: 119 Lý Nam Đế - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
 • Trần Văn Vinh
 • Tổ Ngữ Văn
 • Bí thư Đoàn
 • 01686161304
 • vanvinhtqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Tổ 1- Thôn 15 - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hà Thị Thuận
 • Hà Thị Thuận
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên - Văn
 • 01696906371
 • hathithuan89@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Tar - Ea H'đinh - Cư M'gar - Đắk Lắk
H Bep Mlô
 • H Bep Mlô
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên - Văn
 • 01633849554
 • hbepmlotqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn sưk - Ea Đar - Ea Kar - Đắk Lắk
Nguyễn Văn Huân
 • Nguyễn Văn Huân
 • Tổ Ngữ Văn
 • Giáo viên
 • 0977282132
 • nhainhihuanthanh@mail.com
 • Địa chỉ: Tổ 1 thôn 15 - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
 • Nguyễn Trí Thức
 • Tổ Ngữ Văn
 • Tổ trưởng tổ Văn - Sử - Địa
 • 01212013636
 • minhthucbmt80@gmail.com
 • Địa chỉ: khối 4 - Ea Tam - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk