• Ngô Văn Nam
 • Tổ KHTN & GDTC
 • Giáo viên - Lý
 • 01224459795
 • ngovannam93@gmail.com
Nguyễn Thị Huyền Thương
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
 • Tổ KHTN & GDTC
 • Giáo viên - Hóa
 • 01667060670
 • huyenthuong0670@gmail.com
 • Địa chỉ: 105 - Thôn 2 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Tổ KHTN & GDTC
 • Giáo viên - Lý
 • 0989308265
 • thuha.tranquangdieu@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 8 - Ea Kiết - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hoàng Văn Sơn
 • Hoàng Văn Sơn
 • Tổ KHTN & GDTC
 • Giáo viên - Sinh
 • 05006566078
 • hanhiuyenson@gmail.com
 • Địa chỉ: Tổ 1 - Thôn 15 - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
Y Noan Ayun
 • Y Noan Ayun
 • Tổ KHTN & GDTC
 • Trưởng ban TTND
 • Nguyễn Hồng Hải
 • Tổ KHTN & GDTC
 • Phổ cập - Giáo viên
Nguyễn Quôc Kiên
 • Nguyễn Quôc Kiên
 • Tổ KHTN & GDTC
 • Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Thể
 • 0905534723
 • kientqd@gmail.com
 • Thôn 1 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk