Nguyễn Thị Huyền Thương
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
 • Tổ Hóa - Sinh - Thể
 • Giáo viên - Hóa
 • 01667060670
 • huyenthuong0670@gmail.com
 • Địa chỉ: 105 - Thôn 2 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hoàng Văn Sơn
 • Hoàng Văn Sơn
 • Tổ Hóa - Sinh - Thể
 • Giáo viên - Sinh
 • 05006566078
 • hanhiuyenson@gmail.com
 • Địa chỉ: Tổ 1 - Thôn 15 - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
Y Noan Ayun
 • Y Noan Ayun
 • Tổ Hóa - Sinh - Thể
 • Trưởng ban TTND
 • Nguyễn Hồng Hải
 • Tổ Hóa - Sinh - Thể
 • Phổ cập - Giáo viên
Nguyễn Quôc Kiên
 • Nguyễn Quôc Kiên
 • Tổ Hóa - Sinh - Thể
 • Phó bí thư chi bộ - Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Thể
 • 0905534723
 • kientqd@gmail.com
 • Thôn 1 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk