• Đỗ Thị Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng tổ KHXH & GDCD - Tổng phụ trách đội-
 • Nguyễn Thị Quyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Toán
 • Ngô Văn Nam
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Lý
 • 01224459795
 • ngovannam93@gmail.com
 • Phạm Đình Tuân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư đoàn
 • 01683471795
 • phamtuanpgd86@gmail.com
 • Địa chỉ: 119 Lý Nam Đế - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
 • Trần Văn Vinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Đoàn
 • 01686161304
 • vanvinhtqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Tổ 1- Thôn 15 - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
 • Vũ Thị Thùy Trang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó chủ tịch công đoàn
 • 0942616192
 • kimtaetrang@gmail.com
 • 119D Lý Nam Đế, Thôn 3 - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Anh văn
 • 0967010505
 • hangmap1992@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 2 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk
Nguyễn Thị Hoài Thương
 • Nguyễn Thị Hoài Thương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Sử
 • 01635174987
 • hoaithuong.miss@gmail.com
 • Địa chỉ: số nhà 52 thôn 4 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hà Thị Thuận
 • Hà Thị Thuận
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Văn
 • 01696906371
 • hathithuan89@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Tar - Ea H'đinh - Cư M'gar - Đắk Lắk
Nguyễn Thị Huyền Thương
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Hóa
 • 01667060670
 • huyenthuong0670@gmail.com
 • Địa chỉ: 105 - Thôn 2 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk
Lưu Hùng
 • Lưu Hùng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Tin
 • 0914378789
 • vnpt.luuhung@gmail.com
 • Địa chỉ: buôn đrao - Cư Dliê M'nông - Cư M'gar - Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Lý
 • 0989308265
 • thuha.tranquangdieu@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 8 - Ea Kiết - Cư M'gar - Đắk Lắk
H Bep Mlô
 • H Bep Mlô
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Văn
 • 01633849554
 • hbepmlotqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn sưk - Ea Đar - Ea Kar - Đắk Lắk
H Thanh Ktla
 • H Thanh Ktla
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Toán
 • 01676742794
 • hthanhtqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Trĩa - Ea Tul - Cư M'gar - Đắk Lắk
H Mik Niê
 • H Mik Niê
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Chi bộ - Giáo viên - Địa
 • 0978677570
 • hmiknie1984@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Ayun - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hồ Hữu Tùng
 • Hồ Hữu Tùng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Toán
 • 01664280609
 • huutungtl23@gmail.com
 • Địa chỉ: Đội 7 - Ea Kiết - Cư M'gar - Đắk Lắk
Bùi Nhật Trường
 • Bùi Nhật Trường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Mỹ thuật
 • 0979154220
 • buinhattruongmt@gmail.com
 • Địa chỉ: Chu Văn An -Tổ dân phố 2 - Phước An - Krông Pắc - Đắk Lắk
Phạm Quang Thái
 • Phạm Quang Thái
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Toán
 • 01653000722
 • quangthaitqd@gmail.com
 • Địa chỉ: 35 Nguyển Huy Tự - Tự An - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Phạm Hữu Tân
 • Phạm Hữu Tân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên -Toán
 • 01693833125
 • huutantqd@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Trĩa - Ea Tul - Cư M'gar - Đắk Lắk
Hoàng Văn Sơn
 • Hoàng Văn Sơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Sinh
 • 05006566078
 • hanhiuyenson@gmail.com
 • Địa chỉ: Tổ 1 - Thôn 15 - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
Y Noan Ayun
 • Y Noan Ayun
 • Tổ Chuyên Môn
 • Trưởng ban TTND
Vũ Xuân Long
 • Vũ Xuân Long
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Sử
Y Jim Kbuôr
 • Y Jim Kbuôr
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
Nguyễn Văn Huân
 • Nguyễn Văn Huân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0977282132
 • nhainhihuanthanh@mail.com
 • Địa chỉ: Tổ 1 thôn 15 - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
 • Nguyễn Hồng Hải
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phổ cập - Giáo viên
 • Nguyễn Trí Thức
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng tổ Văn - Sử - Địa
 • 01212013636
 • minhthucbmt80@gmail.com
 • Địa chỉ: khối 4 - Ea Tam - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Hồ Phi Khanh
 • Hồ Phi Khanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng tổ Toán - Lý - Tin
 • 0972273907
 • phikhanhtqd@gmail.com
 • Địa chỉ: 105 thôn 2 - Eakpam - CưMgar - Đăk Lăk
Nguyễn Quôc Kiên
 • Nguyễn Quôc Kiên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Thể
 • 0905534723
 • kientqd@gmail.com
 • Thôn 1 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk
Phạm Đình Cận
 • Phạm Đình Cận
 • Tổ Chuyên Môn
 • Chủ tịch công đoàn - Tổ trưởng tổ Âm nhạc - Mỹ Thuật - Anh Văn
 • 0913897574
 • dinhcantqd82@gmail.com
 • 119A , Lý Nam Đế - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk
Phạm Hồng Tuấn
 • Phạm Hồng Tuấn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó hiệu trưởng
 • 01695501649
 • hongtuan1964@gmail.com
 • 17 Phạm Văn Đồng - Quảng Phú - Cư M'gar - Đắk Lắk