• Đỗ Thị Huyền
 • Tổ KHXH & GDCD
 • Tổ trưởng tổ KHXH & GDCD - Tổng phụ trách đội-
Nguyễn Thị Hoài Thương
 • Nguyễn Thị Hoài Thương
 • Tổ KHXH & GDCD
 • Giáo viên - Sử
 • 01635174987
 • hoaithuong.miss@gmail.com
 • Địa chỉ: số nhà 52 thôn 4 - Ea Kpam - Cư M'gar - Đắk Lắk
H Mik Niê
 • H Mik Niê
 • Tổ KHXH & GDCD
 • Phó bí thư Chi bộ - Giáo viên - Địa
 • 0978677570
 • hmiknie1984@gmail.com
 • Địa chỉ: Buôn Ayun - Ea Kuêh - Cư M'gar - Đắk Lắk
Vũ Xuân Long
 • Vũ Xuân Long
 • Tổ KHXH & GDCD
 • Giáo viên - Sử
Y Jim Kbuôr
 • Y Jim Kbuôr
 • Tổ KHXH & GDCD
 • Giáo viên