Bộ GDĐT hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV

Bộ GDĐT hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa gửi công văn tới các sở giáo dục và đào tạo; các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn... ...