UNIT 5: WONDERS OF VIET NAM Lesson 1: Getting started

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên UNIT 5: WONDERS OF VIET NAM Lesson 1: Getting started
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Khối 9, Tiếng Anh,
Tên tập tin ENGLISH-9-Unit-5-Wonders-of-Viet-Nam-Lesson-1-Getting-started-VU-THI-THUY-TRANG.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 8.28 MB
Ngày chia sẻ 30/06/2020
Lượt xem 756
Lượt tải 11
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

UNIT 5: WONDERS OF VIET NAM

Lesson 1: Getting started