TIẾT 28 – BÀI 28: VẼ TRANG TRÍ: TRANG TRÍ TỰ DO

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên TIẾT 28 – BÀI 28: VẼ TRANG TRÍ: TRANG TRÍ TỰ DO
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Khối 7, Mỹ Thuật,
Tên tập tin TRUONG-MI-THUAT-7-TIET-28.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 3.54 MB
Ngày chia sẻ 30/06/2020
Lượt xem 498
Lượt tải 1
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

TIẾT 28 – BÀI 28: VẼ TRANG TRÍ: TRANG TRÍ TỰ DO