Tiết 10. Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ( tiết 1)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tiết 10. Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ( tiết 1)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Khối 9, Môn Toán,
Tên tập tin toán-9.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 3.4 MB
Ngày chia sẻ 30/06/2020
Lượt xem 533
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Tiết 10. Bài 4:
Một số hệ thức về cạnh và góc
trong tam giác vuông ( tiết 1)