HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” nhằm đưa phong trào học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một hoạt động thường xuyên, hiệu quả trong nhà trường. Đồng thời, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho học sinh, về tinh thần tự học, tự sáng tạo, giúp các em trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Qua mỗi phần thi, các thí  sinh đã đem đến những câu chuyện xúc động, chứa đựng tình yêu, sự chăm lo, gần gũi của Bác Hồ với mỗi người dân Việt Nam.

Trong hai ngày 7 và 8/01/2020, Hội đồng đội Huyện Cư M’gar và Phòng GD&ĐT tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2019 – 2020. Em Phan Thị Hương Diệp và các em học sinh của lớp 6D đại diện cho học sinh trong toàn Liên đội tham gia hội thi với câu chuyện “ Bác Hồ đến thăm người nghèo”. Kết quả đạt giải Khuyến khích.

Sau đây là một số hình ảnh tham gia hội thi: