Huyện ủy Cư M’gar tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 18/02/2020 Huyện ủy Cư M’gar đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện.

Đ/c Nguyễn Đình Viên – Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho các TCCSĐ tiêu biểu 5 năm

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn, năm 2019 Huyện ủy Cư M’gar còn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Huyện ủy Cư M’gar đã chủ động triển khai học tập, quán triệt kịp thời và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong năm 2019 Đảng bộ huyện Cư M’gar đã tổ chức bồi dưỡng kết nạp được 226 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 100,4% kế hoạch tỉnh giao. Đồng thời xét chuyển Đảng chính thức cho 240 đồng chí, phát thẻ đảng viên cho 320 đồng chí, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 96 đồng chí theo đúng quy định. Đến nay Đảng bộ huyện Cư M’gar có 46 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5.100 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại cuối năm 2019 có 09 tổ chức cơ sơ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 29 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 724 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3.560 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 302 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó công tác kiểm tra-giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Hội nghị lần này đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 1); bỏ phiếu nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này Huyện ủy Cư M’gar đã tổ chức khen thưởng cho 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiêu biểu 05 năm liền (2015-2019); khen thưởng cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền (2015-2019); khen thưởng cho 09 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 02 đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2019 ./.

Công Phong